If you’re having trouble viewing this email, view it online.
EUIC U Srbiji o EU
EUIC
 
14. oktobar 2016.     

Nedeljni pregled vesti pripremio je EU info centar u Beogradu. Sve vesti možete pročitati, slobodno koristiti i preuzeti sa sajta
www.europa.rs

Vent: Proširenje EU nije zaustavljeno ali se primenjuje drugačiji pristup
Prvog dana Beogradskog bezbednosnog foruma 2016. otvorena je tema proširenja EU. Na panelu „Proširenje EU – Kako prevazići zamor u proširenju i bilateralne nesuglasice” učestvovala je i Ketrin Vent, šefica odeljenja za Srbiju u Generalnom direktoratu NEAR Evropske komisije. Odgovarajući na pitanje da li je proširenje još uvek među planovima EU, Vent je odgovoroila da ono nije zaustavljeno, da je proces u toku, ali da se na njega primenjuje drugačiji pristup. „Više nema proširenja po sebi i zarad samog proširenja”, rekla je. Sada, prema njenim rečima, postoji „složeno proširenje” ali „činjenica je da proces neprestano traje. Ova promena se desila, s jedne strane zbog krize i unutrašnjih problema EU i s druge strane zbog toga što je EU više usredsređena na ključne oblasti poput vladavine prava, korupcije itd. Ovim temama bi se trebalo pozabaviti na početku“ navela je Vent. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Novi Sad - Evropska prestonica kulture za 2021.
Novi Sad je proglašen za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu. Evropski komesar zadužen za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračič rekao je da je zadovoljan što će 2021. godine Evropski grad kulture biti iz zemlje kandidata za članstvo u EU. “Otvaranje ovog prestižnog evropskog programa jeste put da se zemlje koje teže punopravnom članstvu približe bliže EU i ojačaju naše kulturne veze sa Unijom”, rekao je Navračič. Pored Novog Sada, evropska prestonica kulture te godine biće i rumunski grad Temišvar, a njima će se, kao treći, pridružiti jedan od tri grčka grada (Elefsina, Kalamata i Rodos), o čemu će odluka biti doneta u novembru. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Davеnpоrt: Uspеh u bоrbi prоtiv kоrupciје оd ključnоg značaјa za еvrоintеgraciје Srbiје
Šef Delegacije Evropske unije u Beogradu Majkl Davenport izjavio je da je uspeh u borbi protiv korupcije izuzetno značajan za evropske integracije. Korupcija utiče na ekonomsku nejednakost, kršenje ljudskih prava, efikasnost državnih službi i jačanje organizovanog kriminala, rekao je Davenport prilikom otvaranja dvogodišnjeg Tvining projekta EU “Prevencija i borba protiv korupcije”, vrednog dva miliona evra, koji će omogućiti saradnju Agencije za borbu protiv korupcije Srbije sa institucijama iz Italije i Španije. Više informacija možete pročitati ovde.
 
ЕU оtvоrila nоvi IPА prоgram saradnjе izmеđu Mađarskе i Srbiје
Еvrоpska uniјa ćе u narеdnоm pеriоdu finansirati nоvi prоgram prеkоgraničnе saradnjе izmеđu Mađarskе i Srbiје, vrеdan više оd 76,6 miliоna еvra. Prоgram, kојi sе finansira krоz Instrumеnt za prеtpristupnu pоmоć (IPА) sa partnеrima na naciоnalnоm nivоu, pruža priliku nеprоfitnim оrganizaciјama iz Srbiје i Mađarskе da u pоgraničnоm rеgiоnu sprоvеdu zaјеdničkе prојеktе. Cilj pоgraničnе saradnjе је pоbоljšanjе infrastrukturе, еkоnоmskе saradnjе i turističkе pоnudе, kaо i nеgоvanjе zaјеdničkоg kulturnоg naslеđa i pоdrška оdrživоm razvојu. Više informacija možete saznati ovde.
 
EU donirala preko 53 miliona evra pomoći za prekograničnu saradnju Rumunije i Srbije
U Vršcu je održana konferencija povodom prekograničnog programa Rumunija – Srbija u okviru IPA I 2007-2013. Cilj ovog okupljanja bio je da se iznesu rezultati dobijeni prilikom implementacije projekata finansiranih u okviru ovog programa. Govoreći na otvaranju konferencije Štefan Hudolin iz Delegacije EU u Srbiji je podsetio da je „od 2007. do 2013. EU donirala više od 53 miliona evra pomoći Programu prekogranične saradnje Rumunija – Srbija“ i dodao da su rezultati „100 zajedničkih projekata u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja, životne sredine i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama, i u međuljudskoj razmeni“. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Bolje informisanje o EU uz “Tim Evropa Srbija”
U EU info centru u Beogradu predstavljeni su članovi mreže stručnjaka za evropske integracije “Tim Evropa Srbija“ koji su izneli brojne ideje za bolje informisanje građana tokom procesa evrointegracija Srbije. Stručnjak za zakonodavstvo EU Vladimir Medović je ocenio da su evropske integracije kao tema u Srbiji previše ispolitizovane i zbog toga građani ne mogu jasno da vide konkretne koristi od tog procesa. Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove je ukazao da najnovije istraživanje iz jula ove godine pokazuje da se 53 odsto mladih od 18 do 29 godina protivi članstvu Srbije u EU. Miroslav Tamburić iz nevladine organizacije Forza iz Požege je istakao da građane mnogo više zanimaju konkretne teme od visoke politike dok je Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa ocenila da postoji potreba da se građani i akademska zajednica uključe u temu ljudskih i manjinskih prava i da doprinesu da praksa i regulativa u Srbiji budu još bolji. Više informacija možete saznati ovde.
 
EU predvodi u prihvatu i zbrinjavanju tražilaca azila
EU predvodi napore Zapada za prihvat i zbrinjavanje tražilaca azila. U 2015. je registrovano preko 1,6 miliona tražilaca azila, 44 odsto više u odnosu na 2014. Samo u ovoj godini, u pomorskim operacijama EU na Mediteranu je spaseno 90.000 ljudi. EU je dramatično smanjila priliv ilegalnih migranata na ruti preko Zapadnog Balkana, za 98 odsto u poređenju sa septembrom 2015. EU je rešena da smanji priliv migranata i na mediteranskoj ruti. Ovo se prevashodno tiče nezakonitih ekonomskih migranata koji moraju biti brzo vraćeni jer nemaju prava da ostanu. Više informacija i infografike sa detaljnim podacima možete preuzeti i videti ovde.
 
EU obeležila Svetski i evropski dan borbe protiv smrtne kazne
Povodom 10. oktobra, Svetskog i evropskog dana borbe protiv smrtne kazne Evropska komisija u saopštenju ističe da EU i države članice zauzimaju čvrst i principijelan stav protiv smrtne kazne u bilo kom slučaju i pod bilo kojim okolnostima. U borbi protiv smrtne kazne EU se dosledno služi širokim spektrom diplomatskih sredstava poput saopštenja, demarša i dijaloga o ljudskim pravima navodi se u saopštenju i dodaje da je EU prva regionalna organizacija koja je usvojila pravila o zabrani trgovine proizvodima koji se koriste za izvršenje smrtne kazne (mučenja i zlostavljanja) kao i o zabrani pružanja tehničke pomoći koja je povezana sa takvom robom. Saopštenje možete pročitati ovde. Povodom Svetskog i evropskog dana borbe protiv smrtne kazne, Torbjorn Jagland, generalni sekretar Saveta Evrope i Federika Mogerini, visoka predstavnica EU, izdali su Deklaraciju u ime EU i Saveta Evrope koju možete pročitati ovde.
 
Nezaposlenost u EU na najnižem nivou od 2009
Jesenje izdanje Pregleda zaposlenosti i socijalne situacije za 2016. koji je objavila Evropska komisija, beleži rast zaposlenosti u EU u skoro svim državama članicama. U periodu od avgusta 2015. do avgusta 2016, u EU je zaposleno 3,2 miliona ljudi, od čega 2,2 miliona u evro zoni. Pregled beleži i stabilan rast broja ljudi koji su u protekloj godini našli stalan posao ili posao sa punim radnim vremenom. Nezaposlenost u EU je na najnižem nivou (8,6 odsto) od marta 2009, sa 1,6 miliona manje nezaposlenih u poređenju sa prethodnom godinom. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Evropa Zorana Simjanovića
Jedan od najpoznatijih srpskih kompozitora Zoran Simjanović održao je u EU info centru predavanje u okviru akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”. Sam naslov predavanja Zoran Simjanović i Evropa uputio je na „privatnu istoriju“ kompozitora, njegove porodice i profesije vezane za Evropu, njenu kulturu, istoriju i vrednosti. Od 1961. godine Simjanović je osnivao tada najpoznatije rok grupe – Siluete i Elipse. U svom obimnom opusu bavio se svim muzičkim stilovima, a za filmsku i pozorišnu muziku dobijao je prestižne domaće i međunarodne nagrade. „Mi smo se uvek osećali Evropljanima” ispričao je Zoran Simjanović. “Nije ni Evropa tako idealna i ona pravi gluposti, ali je napravila sistem i stvari u tom sistemu funkcionišu. Mi treba da se potrudimo da te evropske kvalitete usadimo kod nas“. Više informacija možete pročitati ovde.
 


*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova


EU tweet nedelje

Informacije i mišljenja iz ovog biltena ne predstavljaju nužno i zvanične stavove Evropske unije. Institucije i organi Evropske unije,
kao ni lica koja postupaju u njihovo ime, ne mogu se smatrati odgovornima za moguću dalju upotrebu navedenih informacija.


Događaji u narednih sedam dana koje organizuje ili u kojima učestvuju predstavnici Delegacije EU u Srbiji:

14. oktobar, Bujanovac, 15.00, otvaranje Centra za privremeni prihvat azilanata

17. oktobar, Beograd, Privredna komora Srbije, 12.00, predstavljanje nacrta strategije i akcionog plana za harmonizovanu oblasti u okviru pregovoračkog poglavlju 1- sloboda kretanja robe

17. oktobar, Beograd, hotel Metropol, 09.30, 16. Ekonomski samit Republike Srbije

20. oktobar, Beograd, zgrada UN-a, Ul Zorana Đinđića 64, konferencija „Ka jačanju finansijskog uspeha i odgovornosti“

20. oktobar, Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu, dodela sertifikata pedagoškim asistentima nakon završenog treninga u okviru projekta EU podrške inkuziji Roma

20. oktobar, Šabac, otvaranje pogona za prečišćavanje otpadnih voda, poseta biblioteci u Šacu i debata Erazmus+

Događaji u narednih sedam dana koje organizuje EU info centar u Beogradu i EU info kutci u Novom Sadu i Nišu:

14. oktobar, Novi Sad, EU info point, 12.00, tribina za srednjoškolce tribina za sredjoškolce "Hrana se jede, ne baca se!".

15. oktobar, Niš, 13.30, obilazak EU info kutka članova Vlade i EU ambasadora

17. oktobar, Niš, EU info kutak, 10.30, radionica "Prevencija trgovine ljudima", i od 12.30 ulična akcija ispred EU infoo kutka povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

18. oktobar, Novi Sad, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3, konferencija “Podrška rešavanju problema trgovine ljudima – pregled trenutnog stanja i mere prevencije“

18. oktobar, Beograd, EU info centar, 14.30, Media klub „Otvaranje novih poglavlja – kojih i kada“

19. oktobar, Beograd, EU info centar, 11.00, poseta službenika parlamenta Moldavije

19. oktobar, Niš, EU info centar, 13.00, info sesija City radija sa građanima i predstavnicima civilnog društva

20. oktobar, Beograd, EU info centar, 17.00, Erasmus+ chat

23-30. oktobar, Beogradski sajam, hala 4, na štandu EU odvijaće se program pod nazivom “Dunav u knjigama – pravo evropsko putovanje”


Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Website: www.europa.rs
@DavenportEUSrb
EU info centar Beograd
Kralja Milana 7
Tel: +381.11.4045400
Email: info@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
EU info centar
@EUICBG
EUICBG
EU info kutak Novi Sad
Mihajla Pupina 17
Tel: +381.21.451625
Email: officens@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
euipnovisad
@EUinfoNS
EU info kutak Niš
Vožda Karađorđa 5
Tel: +381.18.241561
Email: officenis@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
euipnis
@EUinfoNis
EU u knjigama
www.digitalna.nb.rs/ sf/NBS/knjigeoEU
Pratite vesti Evropske unije na www.europa.eu