If you’re having trouble viewing this email, view it online.
EUIC U Srbiji o EU
EUIC
 
24. novembar 2016.     

Nedeljni pregled vesti pripremio je EU info centar u Beogradu. Sve vesti možete pročitati, slobodno koristiti i preuzeti sa sajta
www.europa.rs

Izveštaj Evropske komisije о Srbiji za 2016. predstavljen u Nišu i Novom Sadu
Pomaci su vidljivi, ali je neophodno još mnogo toga uraditi, pogotovo po pitanju razvoja slobodnog tržišta, slobode izražavanja, javnog sektora, reforme pravosuđa, rečeno je tokom predstavljanja godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2016. godinu u Gradskoj kući u Nišu. Izveštaj je predstavila šefica Sektora za evropske integracije i ekonomska pitanja u Delegaciji EU u Srbiji Radica Nusdorfer. ,,Došlo je do poboljšanja u sferi vladavine prava. I dalje su, međutim, izraženi izazovi poput slobode izražavanja, efikasnog i nepristrasnog bavljenja pitanjem ratnih zločina ili funkcionalne tržišne ekonomije’’, istakla je između ostalog Nusdorfer. Više informacija možete pročitati ovde. Izveštaj je javnosti Novog Sada predstavila Nora Hajrinen, šefica političkog sektora Delegacije EU. Ona je ocenila da nema sumnje da Srbija ide dobrim putem ka cilju. Između ostalog je navela da je uključivanje parlamenta i civilnog društva u proces pristupanja unapređen, da inkluzivnost, transparentnost i kvalitet donošenja zakona valja unaprediti a ograničiti usvajanje akata po hitnom postupku. U određenim oblastima neophodne su ustavne reforme za usklađivanje sa standardima EU, ocenila je Hajrinen o čemu više možete pročitati ovde.
 
Podrška malim preduzećima u Srbiji u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije
Evropski investicioni fond (EIF) i Erste banka Srbija su potpisali novi ugovor o garanciji čiji je cilj pružanje podrške mikro preduzećima u Srbiji u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Vrednost kreditnog portfolija u okviru pomenutog ugovora o garanciji u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije iznosi 4,7 miliona evra za oko 800 mikro korisnika kredita u Srbiji koji će iskoristiti prednosti povoljnih kredita bez pružanja dodatnih garancija o čemu možete čitati ovde. Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji je tim povodom izjavio da je: “razvoj preduzetništva u Srbiji jedan od glavnih ciljeva razvojnih programa koje Delegacija EU realizuje u Srbiji još od 2001. godine. Tesno sarađujući sa srpskim vlastima, pomogli smo da se osnaži Fond za inovacionu delatnost, obezbedili bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima za razvoj inovacija, donirali pomoć preduzetnicima i poljoprivrednicima koji su bili oštećeni nakon poplava 2104. godine, i podržali ljude iz osetljivih grupa, poput interno raseljenih i izbeglih lica i samohranih majki da započnu sopstveni biznis. Nadamo se da će ovaj novi program dodatno pomoći stvaranju pristupačnijeg poslovnog okruženja i da će posebno podstaći male preduzetnike iz osetljivih grupa”.
 
Obuke i stručna praksa za 150 novih radnih mesta na jugoistoku i jugozapadu Srbije
Deset opština sa jugoistoka i jugozapada Srbije će uz podršku EU i Vlade Švajcarske preko razvojnog programa Evropski PROGRES, sprovesti projekte koji treba da doprinesu povećanju zapošljavanja ranjivih grupa stanovništva kroz unapređenje njihovih znanja i veština. Lokalne samouprave i poslodavci koji su pokazali interesovanje za otvaranje novih radnih mesta će organizovati stručne prakse i obuke. Očekuje se da će u narednih osam meseci tokom realizacije projekata, u deset programskih opština – Aleksincu, Babušnici, Beloj Palanci, Doljevcu, Ivanjici, Prijepolju, Prokuplju, Sjenici, Trgovištu i Vranju – 260 ljudi uspešno završiti različite vrste obuka u javnom i privatnom sektoru, a zatim da će najmanje 150 dobiti posao. U skladu sa Nacionalnim planom zapošljavanja za 2016. godinu i potrebama lokalnog tržišta rada podrška je usmerena na teže zapošljive grupe stanovništa, prvenstveno na mlade do 30 godina, osobe sa nižim nivoom obrazovanja, Rome, starije od 50 godina i dugoročno nezaposlene. Više informacija možete pročitati ovde.
 
“Budite spremni za klimatske promene” – EU i FAO obuke za poljoprivrednike
U istočnoj Srbiji se od prošlog meseca održavaju obuke za poljoprivrednike na temu klimatskih promena i praktične adaptacije na novonastale uslove. Ukupno 42 seminara koji se održavaju u sedam opština istočne Srbije, osim poljoprivrednika, okupljaju i poljoprivredne stručne službe i predstavnike lokalnih samouprava. Predavanja će trajati sve do marta 2017.godine i očekuje se učešće preko 800 poljoprivrednika i 30 predstavnika poljoprivrednih stručnih službi. Seminare organizuje i sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), uz podršku EU i Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Predavanja su organizovana za poljoprivrednike- vlasnike malih gazdinstava, koji su i pretrpeli najveću štetu od poplava i nepovoljnih vremenskih prilika. Cilj je da se u budućnosti poveća otpornost malih poljoprivrednih domaćinstava uz istovremeno smanjenje rizika od prirodnih nepogoda poput suše, poplava, najezde štetočina. Jednodnevni seminari se održavaju u opštinama Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Zaječar, Svrljig, Boljevac i Negotin. FAO seminari predstavljaju još jedan korak dalje u implementaciji programa EU za pomoć poplavljenim područjima u Srbiji. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Uz pоdršku ЕU nоvе kućе za izbеglicе u Srbiјi
U оkviru Rеgiоnalnоg prоgrama za stambеnо zbrinjavanjе u Кlubu pоslanika u Bеоgradu uručеni su ugоvоri prеdstavnicima 53 јеdinicе lоkalnih samоuprava za rеalizaciјu 899 stambеnih rеšеnja namеnjеnih izbеgličkim pоrоdicama iz Bоsnе i Hеrcеgоvinе i Hrvatskе, kоје dо sada nisu traјnо zbrinutе. Na оvaј način izbеgličkim pоrоdicama bićе kupljеnо ukupnо 567 sеоskih kuća (svaka vrеdnоsti 11.000 еvra u dinarskој prоtivvrеdnоsti) i dоdеljеnо 332 pakеta građеvinskоg matеriјala za završеtak vеć zapоčеtih оbјеkata (vrеdnоst јеdnоg pakеta 9.000 еvra). ЕU је naјvеći dоnatоr ovog rеgiоnalnоg prоgrama: оprеdеljеnо је 230 оd ukupnо 261 miliоn еvra pоmоći da bi svе izbеglе pоrоdicе, nakоn višе оd dvе dеcеniје, bilе stambеnо zbrinutе. ЕU је kaо naјvеći naјvеći partnеr rеpublikе Srbiје u prоcеsu zbrinjavanja izbеglih i intеrnо rasеljеnih lica оd 2000. gоdinе dоnirala 90 miliоna еvra iz prеtpristupnih fоndоva u оvu svrhu, a naјvišе za izgradnju nоvih kuća i stambеnih zgrada širоm Srbiје. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Saradnja nadležnih službi i primena zakona neophodni u sprečavanju nasilja nad ženama
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, EU info centar je organizovao javnu debatu „Kakav je odgovor na nasilje” na kojoj se čulo da je u Srbiji za 10 godina ubijeno 327 žena, dok je Centrima za socijalni rad u prošloj godini 18.746 žena prijavilo nasilje. Istaknuto da je neophodna saradnja i razmena informacija nadležnih institucija u rešavanju tog problema kao i primena zakona. Nikolas Bizel iz Delegacije EU u Srbiji ukazao je da je evidentno da u Srbiji postoji volja da se uhvati u koštac sa porodičnim nasiljem. On je poručio da će EU pomoći i državi i nevladinom sektoru u kapacitetima, napominjući da i unutar zemalja EU rodna ravnopravnost nije zadovoljavajuća. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da je suština problema u rodnoj neravnopravnosti i diskriminaciji koja postoji u Srbiji. Zamenica ombudsmana Gordana Stevanović ukazala je na važnost da se žena osnaži i posle pretrpljenog nasilja obrati sistemu, ali porazno je to što, kako je rekla, državne institucije uglavnom ne reaguju adekvatno. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra je istakla da je najveća opasnost za bezbednost žena u njihovom domu. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Postignut dogovor o budžetu EU za 2017
Savet EU i Evropski parlament postigli su dogovor o budžetu EU za 2017. u kom su zastupljeni glavni strateški prioriteti EU. Ukupan iznos sredstava za preuzete obaveze je 157,88 milijardi evra, dok je za sredstva za plaćanje predodređeno 134,49 milijardi evra. „Snaga budžeta za 2017. je u njegovoj usredsređenosti na prioritetne mere poput rešavanja izazova migracija, što obuhvata rad na otklanjanju njihovih temeljnih uzroka i podsticanja ulaganja kao načina da se podstaknu rast i otvaranje radnih mesta. Time se maksimalno povećava uticaj budžeta u korist poreskih obveznika EU, evropskih građana i preduzeća. Time se ujedno poštuju i kontinuirani napori država članica za konsolidaciju javnih finansija”, rekao je državni sekretar za finansije Slovačke i predsednik Saveta Ivan Lesaj. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Junker predlaže pooštravanje Kodeksa ponašanja komesara
Kako je najavio u svom govoru o stanju Unije za 2016, predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker je uputio dopis predsedniku Evropskog parlamenta Martinu Šulcu u kom je zatražio mišljenje Parlamenta o dva značajna pitanja – o predlogu ažuriranja okvirnog sporazuma iz 2010. kojim se utvrđuju odnosi između Evropskog parlamenta i Evropske komisije i mišljenje o predlogu pooštravanja Kodeksa ponašanja komesara. Junker je predložio „da se u budućnosti, kao što je to uobičajeno u svim državama članicama, članovima Komisije omogući da se kandiduju na evropskim izborima, bez obaveze da odstupe sa dužnosti” i istovremeno smatra da bi “u svetlu nedavnih iskustava sa članovima prethodne Komisije, trebalo pooštriti Kodeks ponašanja kako bi se postavio najviši mogući moralni standard za moguće slučajeve sukoba interesa.“ Više informacija možete pročitati ovde.
 
Poslanici Evropskog parlamenta traže zamrzavanje pregovora sve dok Turska ne prestane sa represijom
Poslanici Evropskog parlamenta su zatražili privremeno zamrzavanje pristupnih pregovora sa Turkom. U rezoluciji izglasanoj u četvrtak, poslanici su poručili da Turska treba da ostane uz EU. Osim toga, obavezali su se da će ovu odluku razmotriti kada Turska ukine „nesrazmerne represivne mere”. „Turska je važan partner EU”, poručuju poslanici. „Ali volja za saradnjom u partnerstvima mora biti obostrana (…) Turska ne pokazuje političku volju za saradnjom budući da mere koje vlada preduzima skreću Tursku sa evropskog puta”, dodaju.Ponovno uvođenje smrtne kazne bi značilo i formalan prekid pristupnih pregovora, poručuju poslanici, ističući da „nedvosmisleno odbacivanje smrtne kazne predstavlja suštinski element pravnih tekovina Unije.” Oni su oštro osudili „nesrazmerne represivne mere” koje turska vlada preduzima od jula nakon neuspelog državnog udara. Rezolucija je izglasana sa 479 glasova za, 37 protiv dok je 107 poslanika bilo uzdržano. Više informacija možete saznati ovde.
 


*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova


EU tweet nedelje

Informacije i mišljenja iz ovog biltena ne predstavljaju nužno i zvanične stavove Evropske unije. Institucije i organi Evropske unije,
kao ni lica koja postupaju u njihovo ime, ne mogu se smatrati odgovornima za moguću dalju upotrebu navedenih informacija.


Događaji u narednih sedam dana koje organizuje ili u kojima učestvuju predstavnici Delegacije EU u Srbiji:

28. novembar, Beograd, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11.00, zvanične primopredaje vozila iz donacije EU Ministarstvu za potrebe sprovođenja CITES konvencije

28. novembar, Beograd, hotel Hajat, 14.00, seminar „podrškama inovacijama na Zapadnom Balkanu“

28. novembar, Beograd, Crown Plaza hotel, 12.00, „4. Beogradska NATO nedelja“ panel „Odnos NATO- EU posle Varšavskog samita“

29. novembar, Beograd, EU info centar, 16.00, predstavljanje programa EU za inkluziju Roma u Srbiji

1. decembar, Dimitrovgrad, poseta graničnoj službi i prihvatnom centru za migrante renoviranom uz pomoć EU

Događaji u narednih sedam dana koje organizuje EU info centar u Beogradu i EU info kutci u Novom Sadu i Nišu:

28. novembar, Beograd, EU info centar, 18.00, Erasmus+ chat: “Kako do stipendije za studiranje u državama EU”

28. novembar, Niš, EU info kutak, 19.00, grupna poseta Youth initiatives

29. novembar, Beograd, EU info centar 16.00, “Prezentacija aktivnosti za socijalno uključivanje Roma”

30. novembar, Novi Sad, Miltimedijalna sala rektorata Univerziteta, Dr Zorana Đinđića 1. 10.00, - Cosme and Horizont 2020 info day

30. novembar, Niš, EU info kutak, 17.00, Erasmus chat

1. decembar, Niš, Univerzitetska biblioteka, 09.30, donacija knjiga Delegacije EU u Srbiji Univerzitetskoj biblioteci ,,Nikola Tesla''

1. decembar, Beograd, EU info centar, 13.00, Evropske price - javna debata „Kultura između tržišta i javnog finansiranja“

1. decembar, Niš, EU info kutak, 10.15, sastanak Tima Evropa

1. decembar, Novi Sad, EU info kutak, 17.00, Erasmus+ chat


Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Website: www.europa.rs
@DavenportEUSrb
EU info centar Beograd
Kralja Milana 7
Tel: +381.11.4045400
Email: info@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
EU info centar
@EUICBG
EUICBG
EU info kutak Novi Sad
Mihajla Pupina 17
Tel: +381.21.451625
Email: officens@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
euipnovisad
@EUinfoNS
EU info kutak Niš
Vožda Karađorđa 5
Tel: +381.18.241561
Email: officenis@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
euipnis
@EUinfoNis
EU u knjigama
www.digitalna.nb.rs/ sf/NBS/knjigeoEU
Pratite vesti Evropske unije na www.europa.eu