If you’re having trouble viewing this email, view it online.
EUIC U Srbiji o EU
EUIC
 
29. septembar 2016.     

Nedeljni pregled vesti pripremio je EU info centar u Beogradu. Sve vesti možete pročitati, slobodno koristiti i preuzeti sa sajta
www.europa.rs

Primena zakona i preuzetih obaveza naredni korak u evrointegracijama Srbije
Otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom je važna poruka da EU nastavlja politiku proširenja i u narednom periodu naglasak će biti na primeni preuzetih obaveza, rečeno je na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – Srbija održanom u Skupštini Srbije. Kopredsedavajući delegacije Evropskog parlamenta Edvard Kukan poručio je da je Srbija počela pregovore sa EU u trenutku kada je sama Unija suočena sa izazovima koji ranije nisu postojali i zato svima treba pokazati da reći “da” Srbiji znači jaču EU. Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Davenport rekao je da da će institucije EU nastaviti da podržavaju Srbiju kao i da “Srbija mora da pojača napore u sprovođenju reformi, u oblasti vladavina prava, reformi državne uprava, osnovnih prava i razvoju tržišne privrede. Primena će biti mantra u sledećoj fazi pregovora i biće stroge kontrole od evropskih institucija i država članica”. Više informacija kao i Deklaraciju i preporuke sa ovog skupa možete videti ovde.
 
Napredak u podršci EU za Program ruralnog razvoja za Srbiju
Za Program ruralnog razvoja za Srbiju (IPARD) raspoređeno je 175 miliona evra za period od 2014. do 2020. i to u godišnjim tranšama u vidu bespovratne pomoći (grantova). Prva alokacija za Srbiju u okviru IPARD programa je za 2015. godinu. Ova sredstva će biti na raspolaganju Srbiji do kraja 2018. Glavni ciljevi su povećanje bezbednosti hrane u Srbiji i unapređenje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i pomoć Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima EU do samog pristupanja Uniji. Grantovi iz IPARD programa će doneti direktnu korist srpskim poljoprivrednicima, privrednim društvima i ruralnim zajednicama. Procenjuje se da će 175 miliona evra vredne bespovratne pomoći iz IPARD-a dovesti do ukupne investicije u poljoprivredu od oko 400 miliona evra. Više informacija možete saznati ovde.
 
Nastavak obnove domaćinstava u Obrenovcu uz pomoć EU
Organizacija Danski savet za izbgelice (DRC) potpisala je ugovore o donaciji sa još 152 poplavom pogođenih porodica Obrenovca, kojima će, zahvaljujući programu pomoći Evropske unije ukupne vrednosti 78 miliona evra, domovi u narednom periodu biti obnovljeni. U okviru projekta koji sprovodi DRC, u Obrenovcu je planirana obnova 506 domaćinstava od kojih je do sada završena rekonstrukcija 282 objekta. Ugovore je novim korisnicima, zajedno sa predstavnicima DRC-a, uručivao i predsednik opštine Miroslav Čučković, koji koji je izrazio veliku zahvalnost za svu pomoć i sredstva koja je EU uputila ovom gradu. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Odobreni projekti za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou
Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko razvojnog programa Evropski PROGRES podržati 16 projekata organizacija civilnog društva koji će doprineti unapređenju položaja romske zajednice u 34 programske opštine na jugoistoku i jugozapadu zemlje. Projekti, za koje je opredeljena podrška u visini od 150.000 evra, usmereni su na sprovođenje mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025. u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Dоdеlom nagrada pоbеdnicima fоtо kоnkursa “Budi еkо-mоbilan” okončana kampanja “Evropa za zelenu Srbiju”
Pоbеdnicima ЕU fоtо kоnkursa “Budi еkо-mоbilan”, kојi su оrganizоvali Dеlеgaciјa ЕU u Srbiјi i ЕU infо cеntar, uručеnе su nagradе na svеčanоsti u bеоgradskоm parku Tašmaјdan. Cilj ovog konkursa biо je prоmоciјa urbanе mоbilnоsti i altеrnativnih načina prеvоza. Dоdеljеnо је šеst nagrada – pо tri u dvе katеgоriје (učеnici i vlasnici kućnih ljubimaca), koje su pоbеdnicima uručili šеf sеktоra Dеlеgaciје ЕU Rihard Maša i šеfica Službе za mеdiјski nastup JКP GSP Bеоgrad Srbоbranka Ubiparipоvić. Fоtоgrafiје građani mоgu da vidе i u ЕU infо cеntru u Bеоgradu gdе ćе biti izlоžеnе 23 naјbоljе fоtоgrafiје оd 117 kоlikо је pristiglо na kоnkurs. Dоdеlоm nagrada оkоnčana је kampanja „Еvrоpa za zеlеnu Srbiјu“, u оkviru kоје је fоtо kоnkurs biо оrganizоvan. Više informacija možete saznati ovde.
 
Izveštaj Evropske komisije o napretku postignutom u sprovođenju Evropskog plana za migracije
Povodom izveštaja Evropske komisija o napretku postignutom u programima preseljenja i premeštaja EU i sprovođenju sporazuma između EU i Turske prvi potpredsednik Komisije Frans Timermans je izjavio da se sprovođenje sporazuma između EU i Turske nastavlja, a smanjenje broja prelazaka preko Egejskog mora i smrtnih slučajeva na moru potvrđuje njegovu svrhu. “Međutim, oni koji mogu da učine više, treba to da urade pod hitno. Efikasno upravljanje sistemom azila i migracija u Evropi ćemo postići samo ako očuvamo Šengen i ukoliko radimo zajedno u duhu solidarnosti i odgovornosti,” rekao je Timermans. Više informacija možete pročitati ovde.
 
Nedelja ministarskih konferencija Generalne skupštine UN završena aktivnim učešćem EU
U petak 23. septembra završena je nedelja ministarskih konferencija u okviru Generalne skupštine UN. Delegacije EU na visokom nivou su tokom čitave nedelje aktivno učestvovale u nizu multilateralnih i bilateralnih sastanaka. U Njujorku su, osim predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska, boravili i prvi potpredsednik Frans Timermans, visoka predstavnica/potpredsednica Federika Mogerini, potpredsednica Kristalina Gerogijeva, komesari Neven Mimica, Johanes Han, Dimitris Avramopulos, Migel Arijas Kanjete, Vitenis Andriukaitis i Hristos Stilijanides. Glavna tema sastanaka su bila partnerstva za migracije, a EU je u tom kontekstu učestvovala i u globalnom samitu o velikim kretanjima izbeglica i migranata, tokom kog je usvojena Deklaracija iz Njujorka. Više informacija možete pročitati ovde i u vestima na sajtu www.europa.rs.
 
Na festivalu u San Sebastijanu nagrađeno sedam filmova realizovanih uz podršku EU
Sedam filmova koji su dobili podršku u okviru programa MEDIA Kreativne Evrope je nagrađeno na 64. filmskm festivalu u San Sebastijanu u Španiji. Div (Jätten) režisera Johanesa Niholma je osvojio specijalnu nagradu žirija (koju je podelio sa filmom Zima Emilijana Toresa). Ja, Danijel Blejk Kena Louča i Moj život kao tikvica Kloda Barasa su osvojili Nagradu publike, dok je Oscuro animal Felipea Gerera nagrađen je priznanjem španske saradnje. Još tri filma realizovana uz pomoć sredstava EU su osvojila nagrade a više od 20 filmova čija je realizacija pomognuta sa preko dva miliona evra iz budžeta EU je bilo u konkurenciji u različitim kategorijama (za više detalja pogledajte ovde.)
 


*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova


EU tweet nedelje

Informacije i mišljenja iz ovog biltena ne predstavljaju nužno i zvanične stavove Evropske unije. Institucije i organi Evropske unije,
kao ni lica koja postupaju u njihovo ime, ne mogu se smatrati odgovornima za moguću dalju upotrebu navedenih informacija.


Događaji u narednih sedam dana koje organizuje ili u kojima učestvuju predstavnici Delegacije EU u Srbiji:

29. i 30. septembar, Bojnik, Lebane, Vranje i Bujanovac, Štefen Hudolin iz Delegacije EU u Srbiji obići će projekte koje finansijski podržava EU i uručiti ugovore o donaciji za 17 preduzetnika, mikro i malih preduzeća

30. septembar, Beograd (Knez Mihajlova ulica), Niš, Inđija, Kragujevac, Požarevac, Petnica, Pirot od 16.00, otvaranje „Noći istraživača“

30. septembar, Majdanpek, Boljetin, predaja 26 poljoprivrednih mašina porodičnim domaćinstvima koja su oštećana u poplavama

5. oktobar, Beograd, Rektorat Beogradskog univerziteta, „Sajam stipendija“

6. oktobar, Novi Sad, forum „Šta nas određuje – šta nas ujedinjuje. Evropske integracije i Zapadni Balkan pred aktuelnim izazovima“

Događaji u narednih sedam dana koje organizuje EU info centar u Beogradu i EU info kutci u Novom Sadu i Nišu:

30. septembar, Niš, Letnja pozornica u Tvrđavi, 17-22h , “Noć istraživača”

30. septembar, Novi Sad, EU info kutak, 17.30, Erasmus chat radionica

30. septembar, Novi Sad, Big centar, 17.00, “Noć istraživača” i predstavljanje EU info kutka

4. oktobar, Beograd, EU info centar, 11.00, promocija kandidature Novog Sada za evropsku prestonicu kulture 2021 godine

4. oktobar, Beograd, EU info centar, 17.00, okrugli sto sa članovima i predstavnicima omladinskih organizacija „Zapošljavanje mladih sa hendikepom u procesu prelaska iz visokog obrazovanja na tržište rada“

5. oktobar, Niš, osnovna škola "Učitelj Tasa", 10.00, - Koncerti laureata festivala "Constantinus"

6. oktobar, Beograd, EU info centar, 14.00, okrugli sto sa zainteresovanim poslodavcima „Zapošljavanje mladih sa hendikepom u procesu prelaska iz visokog obrazovanja na tržište rada“

6. oktobar, Beograd, EU info centar, 18.00 predavanje Zorana Simjanovića: “Zoran Simjanović i Evropa” u okviru ciklusa akademskih predavanja “Evropa i Srbija kroz vekove prožimanja”


Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Website: www.europa.rs
@DavenportEUSrb
EU info centar Beograd
Kralja Milana 7
Tel: +381.11.4045400
Email: info@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
EU info centar
@EUICBG
EUICBG
EU info kutak Novi Sad
Mihajla Pupina 17
Tel: +381.21.451625
Email: officens@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
euipnovisad
@EUinfoNS
EU info kutak Niš
Vožda Karađorđa 5
Tel: +381.18.241561
Email: officenis@euinfo.rs
Website: www.euinfo.rs
euipnis
@EUinfoNis
EU u knjigama
www.digitalna.nb.rs/ sf/NBS/knjigeoEU
Pratite vesti Evropske unije na www.europa.eu